12 augusti 2020
Prenumerera på SFTI

SFTIs kortlistade koder för måttenheter och förpackningstyper

SFTI tekniska kansli har tagit fram en förteckning över koder för de vanligast förekommande koderna för måttenheter och för packningstyper, med sikte på användning i affärstransaktioner enligt Peppol BIS 3.

Publiceringsdatum

Oktober 2019

Ladda ned

SFTIs kortlistade koder för måttenheter och förpackningstyper (PDF, nytt fönster)

Peppol BIS 3 använder koder enligt UNECE rekommendation 20 för måttenhetstyper och enligt UNECE rekommendation 21 för förpackningstyper. Kodförteckningarna är omfattande och är avsedda för användning inom många fler områden än vad som hanteras i Peppol BIS 3. För att underlätta för användare har SFTI tagit fram en lista över i Sverige vanligt förekommande koder tillsammans med förslag till engelska och svenska namn vid visning av dokument.

Läs mer

De kompletta kodförteckningarna som anvisas för Peppol BIS 3 återfinns i specifikationerna

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.