10 juni 2020
Prenumerera på SFTI

Information och filmer om e-fakturalagen

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Lagkravet, i Sverige Peppol BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Vid ett informationsmöte den 6 december 2018 presenterade SKL vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m.

Informationsmöte webbsändning 6 december (riktar sig främst mot offentlig sektor)

Vid ett informationsmöte den 22 januari 2019 presenterade SFTI lagen samt Peppol m.m.

Informationsmöte webbsändning 22 januari (riktar sig främst mot leverantörer)

Den 4 oktober 2018 bjöd DIGG in alla som arbetar med inköp i offentlig sektor till ett frukostseminarium.

Film från frukostseminarium om e-beställningar och e-faktura

Det finns även mer information om e-fakturering på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor, så förbereder du dig samt frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!