24 mars 2021
Prenumerera på SFTI

Information och filmer om e-fakturalagen och Peppol

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Lagkravet, i Sverige Peppol BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Film om hur komma igång med Peppol

Peppol BIS Billing 3 är den standard som svarar upp mot den europeiska standarden och den rekommenderas därför som SFTI.

Här finns en film på ca 1 timme som visar hur man kommer igång med att använda Peppol. Den handlar både om fakturan och om Peppol som infrastruktur för att skicka och ta emot fakturan

 

Film för er som implementerar Peppol: kommunikationen och fakturan

Här finns en film till stöd för er som implementerar Peppol, kommunikationen och Peppol BIS Billing 3 fakturan. Det är en utbildning på ca 3 timmar.


Information från DIGG om den nya e-fakturalagen och standard för e-fakturor

Vid ett informationsmöte den 6 december 2018 presenterade SKL vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m.

Informationsmöte webbsändning 6 december (riktar sig främst mot offentlig sektor)

Det finns även mer information om e-fakturering på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor, så förbereder du dig samt frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.