21 januari 2021
Prenumerera på SFTI

Kurs om Peppol; kommunikationen och fakturan

Läs mer i inbjudan.

Anmälan

Inbjudan kurs om Peppol; kommunikation och fakturan (PDF, nytt fönster)

Från den 1 april 2019 är det obligatoriskt för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter.

Under kursen kommer vi att gå igenom Peppol BIS Billing 3 fakturan, Peppol som kommunikation, funktionalitet för SMP m.m. samt mycket kort om de övriga meddelandena i Peppol BIS och med genomgång specifikt av uppgraderingen till den nya version 3.

Inom SFTI har ett antal guidande dokument tagits fram och dessa går vi även igenom.

När ni anmält er bereds ni tillfälle att sända in frågeställningar som är viktiga att lyfta!

Kursinnehåll

  • Peppol som kommunikation; kunders val av PEPPOL-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
  • Peppol; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation (SFTI ESAP och PEPPOL BIS och Svehandel) m.m.
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering stoppade meddelanden m.m.
  • Referenser, anvisning för ordermatchning, faktureringsobjekt, refererande dokument
  • Kort om hela Peppol BIS och Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Stöd vid implementeringen; tjänst för verifiering av meddelanden m.m.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!