9 november 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

API-gränssnitt för inhämtning av artikelstatus

Ny SFTI rekommendation

Detta API är ett gränssnitt för direkt integration mellan två system, i det här fallet utformat för frågor om artikelstatus från inköpssystemet till leverantörens affärssystem, med tillhörande synkront svar.

Utgångspunkten är att leverantörens katalog finns inlagd i inköpssystemet men att aktuell artikelstatus behöver hämtas hem inför orderläggning.

Frågor av två slag har förberetts: dels en fråga för enkel kontroll av lagersaldo för artiklar, dels en mer avancerad som görs utifrån önskad kvantitet levererad vid visst datum och till viss leveransplats.

En specifikation har tagits fram bestående av två delar: dels en beskrivning av tjänstens funktionalitet med datamodell och affärsregler, och dels en teknisk dokumentation av fråge- och svarsmeddelandena uttryckta i JSON-syntax.

SFTI:s verifieringstjänst har uppdaterats med till stöd för regelkontroll. Enklare tester har utförts och nu kan specifikationerna börja implementeras.

En fortsättningsaktivitet kommer att äga rum när det gäller kompletterande metod för autentisering med högre säkerhet vid API-anrop. Läs mer här.

Finns frågor, kontakta SFTI tekniska kansli

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.