24 september 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

Enkät om Peppol BIS för nya annonsformulären eForms

Besvara enkäten senast 1 oktober här.

Inom Open Peppol har en arbetsgrupp tillsatts som gör en förstudie kring möjligheten och arbete som kan krävas för att göra Peppol BIS meddelande baserat på den nya annonsformulären från EU kommissionen, eForms.

Som en del av förstudien genomförs en enkät till dels upphandlande myndigheter och enheter och leverantörer dels till systemleverantörer som implementerar lösningar för e-upphandling med mera.

Länk till undersökning

Sista svarsdag är den 1 oktober.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.