4 december 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

Extra möte i SFTI beredningsgrupp 18 december

Förslag till SFTI rekommendation.

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har nu i höst arbetat med frågan om att utöka extempore-bilagan till att även omfatta beställningar av kliniska prövningar. Vid möten under november har kompletteringar diskuterats och specifikationen anpassats för att möjliggöra kliniska prövningar av nya läkemedel.

Arbetsgruppen är nu klar med arbetet och förslaget sänds nu ut för en sista granskning innan möte den 17 december då denna specifikation finns som en beslutspunkt. Det är ett antal fält som extempore-bilagan kompletteras med.

Det bedöms som angeläget att även kliniska prövningar ska kunna beställas på ett bättre och effektivare sätt och att det vore en fördel om specifikationen kan fastställas av SFTI redan innan ordinarie Beredningsgruppsmöte den 17 februari och efterföljande styrgruppsmöte.

Vi får därför kalla till ett extra Beredningsgruppsmöte den 18 december kl 10-11 via Teams.

Kallelse med förslag till agenda (PDF, nytt fönster)

Det finns i kallelsen en lista över de uppgifter som nu lagts till i specifikationen.

Specifikation: SFTI Extempore 1.1 (PDF, nytt fönster)

Vi ber er att granska bifogad specifikation och ge in ev. synpunkter senast den 17 december kl 12. Synpunkter och eventuella frågor sänds till SFTI tekniska kansli

Anmäl deltagande vid beredningsgrupps mötet till Lena Jerreman senast den 17 december.
Länk till mötet via Teams sänds ut kort före mötet.

Välkomna!

Med vänlig hälsning,

för SFTI
Eva Wärnå


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.