9 oktober 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till SFTI Beredningsgrupp

Tisdagen den 20 oktober via länk (Teams).

Vi ber att få kalla till möte i SFTI Beredningsgrupp.

Tid: Tisdagen den 20 oktober kl. 9:00-14:30 ca.

Plats: Teams. Länk kommer att sändas ut till anmälda deltagare.

Beredningsgruppen har denna gång att ta ställning till en ny teknik för utväxling av affärsinformation. SFTI har utvecklat ett programmeringsgränssnitt – ett så kallat API – med vars hjälp köpare kan hämta hem lagersaldo eller fråga på möjlighet att leverera specificerad kvantitet av en eller flera artiklar till angiven plats och vid önskad tidpunkt. API:n är tänkt för köpare som väljer läsa in leverantörens katalog i inköpssystemet och som inför beställning behöver aktuell lagerstatus för de artiklar som man överväger. Presentation görs vid mötet. Specifikationen, som består av två delar finns här: http://www.sfti.se/standarder/sftiapier.4938.html

Beredningsgruppen har nu att besluta om specifikationen kan göras till SFTI-rekommendation.

För att främja införandet av Peppol BIS-meddelanden har SFTI tagit fram en process där systemleverantörernas kan kvalitetssäkra sina lösningar och produkter, såväl för att sända som för att ta emot. Efter genomgången kvalitetssäkring kommer dessa föras in i en listning av kvalitetssäkrade produkter på SFTIs webb. Inledningsvis fokuseras kvalitetssäkringen av BIS Billling 3 och de första systemleverantörerna är nu redan igång med arbetet. När erfarenheterna från första meddelandet värderats kommer övriga BIS 3-meddelanden att kopplas på. Presentation av denna process och lista görs vid mötet, se även information här: http://sfti.se/verifiering.3953.html

På agendan finns även om SFTI:s ansats att ytterliga öka spridningen av e-handel och vilket behov av guidande material för hur Peppol BIS-meddelanden ska användas samt kring paketering av informationsmaterial för olika kategorier av användare. Stödjande dokumentation för Peppol BIS gås igenom.

Vidare gås nyheter i Peppols höst release igenom.

Med ökande användning av e-handel växer behovet av etablerade kodsystem för beskrivning av artiklar och deras egenskaper. Denna gång fortsätter diskussionen kring utmaningarna en systematik för artikelmarkeringar och hanteringen av versioner i UNSPSC inklusive behov av översättningar.

En presentation görs av handledningen om krav på e-handel vid upphandlingar samt förslagen till mallar att använda vid kravställning.

Vidare finns på agendan om det finns behov av en SFTI affärsprocess för självfakturering. Diskussion och deltagarnas synpunkter efterfrågas.

Förslaget till agenda i detalj (PDF, nytt fönster)

Vänligen anmäl deltagande vid mötet till Lena Jerreman, lena.jerreman@skr.se senast den 19 oktober.

Med vänliga hälsningar,

För SFTI,
Kerstin Wiss Holmdahl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!