23 april 2021
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till SFTI Beredningsgrupp 5 maj

Digitalt möte med Teams. Länk kommer att sändas ut till anmälda deltagare.

SFTI Beredningsgrupps möte äger rum onsdagen den 5 maj kl. 9:00 - 12:15 ca.

Förslag till agenda

På Beredningsgruppens agenda denna gång finns ett förslag till beslut, information i olika frågor samt en diskussionspunkt.

Vidare förbereder vi för val av ny ordförande efter Eva Wärnå som nu slutar.

Beslutspunkten vid mötet är en ny, säkrare lösning för autentisering vid användning av SFTIs API för kontroll av artikelstatus/- tillgänglighet. Den tidigare specifikationen, SFTI Item Availiability Check Service Specification, delas i två genom att säkerhetsdelen får bilda ett eget dokument. Den tekniska dokumentationen av fråge- och svarsmeddelandena påverkas inte. Den nya dokumentationen betecknas 1.1 och den distribueras med den här kallelsen. Hela dokumentationen distribueras med denna kallelse SFTI Item Availiability Check Service Specification.pdf och SFTI API Authentication 1.0_utkast.pdf

Vid mötet 17 februari förordade Beredningsgruppen att SFTI tar ansvar för vissa kodlistor som används i meddelanden på läkemedelsområdet. Styrgruppens bedömning var att komplettera med information om vilka kodverk som används, var de finns och ansvaret för dessa vad gäller förvaltning och utveckling. För kodlistor som nu ska publiceras vad gäller extempore läkemedelsbeställning och tillverkningsrapport längre fram innebär det att detta tas upp vid kommande möte. En kort redogörelse för kodverken och den nya regleringen som träder i kraft den 1 maj ges.

Svefaktura 1.0 avvecklades per den 1 april 2021, enligt ett tidigare beslut. Mot bakgrund av dess breda spridning är det motiverat att följa upp om ytterligare insatser behövs med anledning av detta.

Vi vill framöver lyfta fram och beskriva bra exempel på införande av e-handel vilka kan inspirera och hjälpa fler att hitta enkla och effektiva tillämpa e-handel, det är först genom användningen som SFTIs rekommendationer om elektroniska format och Peppol-nätverket kommer till nytta. Förutom att identifiera vinster och utmaningar vill vi hitta en bra form för beskrivning. Vi ser gärna en första diskussion kring detta vid mötet: Hur gör man för att gå över mer och mer till Peppol; kommunikationen och meddelandena?

Sedan tidigare fortsätter SFTI stöd med handledningar på olika teman, och denna gång informerar vi om översyn av två av dem: Kontroll av verifikationer och E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta.

Under dagen presenteras några aktuella utvecklingsinsatser inom Peppol samt från ett möte på Finansdepartementet med representanter för EU-Kommissionen om bland annat status i medlemsstaterna när det gäller e-upphandling och e-handel och årets möte är även kopplat till påverkan av Covid 19.

Vidare informeras om aktuella frågor hos SFTIs intressentkrets.

Som så många andra har Beredningsgruppen tvingats växla över till digitala möten. Det kan vara dags att börja värdera vilken framtida inriktning som kan vara lämplig för dessa möten – är kortare digitala möten att föredra eller, så småningom, återgång till fysiska möten, eller blandat?

Praktiska arrangemang

Beträffande de praktiska arrangemangen för dagen:

  • Anmäl deltagande till Lena Jerreman, senast dagen före mötet, senast tisdagen den 4 maj.
  • Teamslänk sänds till anmälda deltagare via e-post.
  • Av förslaget till dagordning framgår hur vi planerar att disponera mötestiden.

Välkomna till beredningsgruppsmötet!

Med vänlig hälsning,

För SFTI
Eva Wärnå, ordförande i SFTI beredningsgrupp

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.