22 april 2021
Prenumerera på Nyheter från SKL

Förslag till agenda

SFTI Beredningsgrupp 5 maj 2021 - förslag till dagordning

 1. Inledning (Kerstin Wiss Holmdahl)
  Val av ordförande för dagens möte och för Beredningsgruppen framöver.
  Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
 2. Dagordning med mera (ordföranden)
  – Fastställande av dagordning
  – Val av 2 justerare
 3. Anteckningar från föregående möte (ordföranden)
  Godkännande av protokoll från 17 februari 2021
 4. Återkoppling från Styrgruppens med anledning av besluten vid föregående möte (Kerstin Wiss Holmdahl)
  Innefattar hantering av kodlistor
 5. Autentisering vid API för köparens kontroll av leverantörens artikelstatus (Martin Forsberg)
  Beslut om version 1.1 av API-rekommendationen.
  Förslag till ändrad säkerhetslösning vid anrop; separerade specifikationer för API och säkerhet.
 6. Läkemedelsbeställningar (Thomas Pettersson)
  Meddelanden för extempore och tillverkningsrapport. Urval och publicering av kodlistor för meddelandena. Rättsfrågor vid användning av meddelandena och kodverken.
  Läkesrapport (Kerstin Wiss Holmdahl)
 7. Avregistreringen av Svefaktura 1.0 (Lars Engberg)
  Avstämning och uppföljning hur det förlöpt; behövs ytterligare insatser?
  Sedan 1 april rekommenderar SFTI inte Svefaktura 1.0, och den kan inte skickas via Peppol-nätverket.
 8. Peppol
  Internationell utveckling (Lars Engberg)
  Meddelanden för pre awardPeppols vår-release 2021 träder ikraft 17 maj (Robin Anderson Boström)
 9. Bra sätt införa Peppol (Lars Engberg och Kerstin Wiss Holmdahl)
  Hur kan vi nå ut genom erfarenheter och goda exempel om införandet av Peppol som kommunikation och meddelanden?
  Diskussionspunkt
 10. Översyn av handledningar (Kerstin Wiss Holmdahl)
  Information från möte pågående arbete med revision av handledningarna för kontroll av verifikationer respektive rättsfrågor
 11. EU-kommissionen (Kerstin Wiss Holmdahl och Jeanette Löfgren)
  Information från möte med representanter för EU Kommissionen och finansdepartementet med flera om e-upphandling och e-handelsfrågor
 12. Informationspunkter
  1. Styrgruppen (Kerstin Wiss Holmdahl)
  2. DIGG (Jeanette Löfgren)
  3. SKR (Kerstin Wiss Holmdahl)
  4. Upphandlingsmyndigheten (Upphandlingsmyndigheten)
  5. Kammarkollegiet (Eva Ringman)
  6. NEA (Lars Gillerström)
 13. Mötesformer för Beredningsgruppen (Eva Ringman)
  Vilka mötesformer fungerat bäst framöver, fysiska eller digitala?
  Diskussionspunkt
 14. Beredningsgruppens möten 2021 (ordföranden)
  Nästa möte: 20 oktober
 15. Övriga frågor (ordföranden)
 16. Mötet avslutas (ordföranden)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.