Publicerad 18 mars 2021

Metodutveckling, bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad arbetssättet i modellen Bostad först går ut på.

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt.

Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.
Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet, och i bland annat USA, Tyskland och Finland visar arbetssättet goda resultat.

Under kongressperioden 2012–2016 har SKR ett uppdrag att sprida kunskap om metodutveckling gällande hemlöshet och att verka för att fler kommuner ges möjlighet att pröva modellen Bostad först. SKR har därför tagit fram ett magasin för att inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet.

Bostad först, ett magasin

Bostad först i några svenska kommuner

Från 2010 och framåt har flera kommuner börjat med Bostad först.

Bostad först i Göteborg

Bostad först i Helsingborg

Bostad först i Karlstad

Bostad först i Malmö

Bostad först i Örebro

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset