26 januari 2021
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kompletterad Extempore för kliniska prövningar

fastställd som SFTI

Under hösten har SFTI arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar arbetat med att komplettera Extempore bilagan med fler uppgifter/fält för att beställningar av kliniska prövningar ska kunna möjliggöras. Arbetet blev klart i december och specifikationen bestämdes slutligt vid ett möte den 17 december. Specifikationen blev då klar för att tas upp i SFTI beredningsgrupp.

Ytterligare en fråga tillkom och det gällde koder. En del arbete återstår med kodtabeller och som del i det aktuella förslaget ingår att ansvaret för två kodtabeller flyttas över till SFTI (efter avstämning med GS1 Sweden). I samband med behandling av förslag till Tillverkningsrapport, som är preliminärt planerad till nästa ordinarie beredningsgruppsmöte, behandlas eventuella ändringar av kodtabellerna.

SFTI Beredningsgrupp beslutade vid den 18 december mötet att rekommendera SFTI styrgrupp att fastställa specifikationen som SFTI.

Vid sitt möte den 22 december fastställde sedan styrgruppen specifikationen, version 1.1 av XML-specifikation 7.1.1 för extempore som SFTI.

Denna ska ersätta tidigare version som SFTI-rekommendation.

Beträffande namnet för Extempore bilagan; arbetsgruppen för läkemedelsbeställningar ska på sitt möte den 28 januari ta ställning till byte av namn till ”Extemporeläkemedel”

Specifikationen räknas som en av SFTI:s specialprocesser.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.