2 november 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

Övergången från Svefaktura till Peppol BIS-fakturan

Läs mer om vad det innebär i praktiken.

SFTI har beslutat att från och med den 1 april 2021 inte rekommendera e-fakturaformatet Svefaktura för offentliga köpare och dess leverantörer utan istället enbart rekommendera Peppol BIS Billing 3.

Detta beror på att Peppol BIS Billing 3 är baserad på den europeiska standarden för e-faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter enligt Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska kunna ta emot. Den europeiska standarden är framtagen för att skapa förutsättningar för en effektivare inre marknad i Europa och nationella format är ett hinder för detta. Det är från SFTI:s sida angeläget att följa internationella standarder så att vi inte skapar tekniska handelshinder. Vi förordar att Peppol BIS Billing 3 är det format som både ska skickas och tas emot. Lagen säger också att köpare i offentlig sektor ska kunna behandla fakturor som följer standarden. Det innebär att man som mottagare måste vara mycket noggrann med hanteringen av fakturans informationsinnehåll. SFTI avråder därför från lösningar som innebär att mottagaren konverterar inkomna fakturor till gamla format då det riskerar att leda till informationsförluster och kvalitetsbrister.

Specifikationer och annat stödmaterial för Svefakturan kommer dock att finnas kvar på SFTI:s webb, www.sfti.se.

Vid samma tidpunkt kommer DIGG, i sin roll som Peppolmyndighet, avregistrera dokumenttypen Svefaktura från Peppols nätverk. Det innebär att Svefakturan efter 2021-04-01 inte längre är ett rekommenderat e-fakturaformat och inte längre kan skickas i Peppols nätverk. Detta gäller bara Svefaktura över Peppol, för Svefaktura i andra kanaler rekommenderas användarna kontakta sin leverantör av affärssystem eller e-fakturaoperatör för ytterligare information.

Vid webinarer den 3 november kommer mer information att ges, se www.sfti.se

Finns frågor, kontakta SFTI tekniska kansli eller DIGG eller SKR

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.