26 maj 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

SFTI transportprofil och andra frågor

Läs mer i protokoll från Beredningsgruppens möte 7 maj

Vid SFTI beredningsgrupps möte den 7 maj beslutade SFTI beredningsgrupp att rekommendera att SFTI Styrgrupp

  • låter avföra SFTI Transportprofil Bas 2.0 som SFTI- rekommendation per 1 april 2021, för arkivering tillsammans med Svefaktura 1.0,
  • att specifikationen av ObjectEnvelope, som bildar kuvert för bilaga till Svefaktura, flyttas för arkivering tillsammans med Svefaktura 1.0 per 1 april 2021 och
  • att SFTI tekniska kuvert tills vidare behålls för buntning av affärsdokument till, mellan eller från VAN-operatörer. Däremot upphör dess funktioner som sammanhållande kuvert för Svefaktura och bilaga vid överföring respektive som inre kuvert i Peppol-nätverket i och med att Svefaktura 1.0 avvecklas per 1 april 2021.

Detta beslutade sedan SFTI styrgrupp vid sitt möte den 15 maj.

Vidare informerade DIGG om planer på att avföra Svefakturan från att skickas i Peppols infrastruktur.

Beredningsgruppen tillstyrker att DIGG går vidare i sin planering med inriktningen att användning av Svefaktura 1.0 ska upphöra per 1 april 2021.

Läs mer om detta och andra frågor i protokollet, (PDF, nytt fönster)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.