20 mars 2020
Prenumerera på Nyheter från SKL

Svefaktura och SFTI fulltextfaktura avförs som SFTI rekommendation 1 april 2021

Läs mer

Efter rekommendation från SFTI beredningsgrupp fastställde SFTI styrgrupp att Svefaktura 1.0 och SFTI Fulltextfaktura (ver 2.3 och 2.4) använd som fristående faktura avförs som SFTI rekommendation per den 1 april 2021. Fulltextfakturan kan även fortsättningsvis användas i SFTI ESAP 6 processen.

Rent praktiskt betyder det att i nya avtal och inköp framöver rekommenderar SFTI Peppol BIS Billing 3-fakturan. Det är den som svarar upp mot den europeiska standarden för e-faktura och som alla upphandlande myndigheter och enheter enligt e-fakturalagen ska kunna ta emot.

SFTI fokuserar vidare på ökad användning av Peppol BIS-meddelandena i dess senaste version 3. Det betyder att de äldre meddelandena som benämns Svekatalog 2.0 m fl också avförs som SFTI rekommendation. Eftersom de inte kan skickas i Peppols nätverk efter den 15 maj i år avförs de äldre meddelandena per detta datum, 15 maj 2020.

Vi planerar inom SFTI för ökade informationsinsatser, kurser mm för att underlätta övergången till Peppol BIS Billing 3-fakturan och även hela affärsprocessen inom Peppol BIS oh Svehandel. På grund av den rådande situationen med corona-viruset kommer vi dock att behöva ha utbildningar och informationsträffar på distans så länge det behövs.

Läs mer om beredningsgruppens rekommendationer samt vad som i övrigt behandlades på mötet i protokollet.

SFTI beredningsgrupps protokoll 17 februari 2020 (PDF, nytt fönster)

Utredningen om fakturaformat som tidigare publicerats på denna webben finns kvar.

Utredning om fakturaformat (PDF, nytt fönster)

Finns frågor , vänligen maila: tekniskt.kansli@skr.se , info@digg.se eller info@skr.se


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.