15 april 2019
Prenumerera på SFTI

E-handelsdagarna

SFTI anordnar årligen en konferens för erfarenhetsutbyte och information om e-upphandling, e-handel och e-fakturering. Dagarna präglas av både aktuella nyheter och ämnen som alltid är angelägna inom e-handelsområdet.

E-handelsdagarna innehåller oftast både goda exempel på införande av e-handel och fördjupning inom olika fokusområden, med såväl föreläsningar som diskussion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig arbetar med e-handel och e-fakturering i en kommun, landsting/region eller statlig myndighet.

Nästa kurstillfälle

E-handelsdagarna äger rum en gång per år på hösten. Nästa tillfälle hittar du i SFTI:s kalendarium.

SFTI:s kalendarium


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.