15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Fördjupningskurs - PEPPOL och Svehandel

Kursen går igenom de olika delarna av PEPPOL:s infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare.

Observera att denna kurs är en fördjupningskurs av mer teknisk karaktär än SFTI:s fortsättningskurs i Svehandel och PEPPOL.

Under utbildningen går vi bland annat igenom

  • PEPPOL:s infrastruktur för meddelandeöverföring
    - adressering, protokoll, säkerhet
    - krav på operatörer, avtal, versionshantering
    - att tänka på när man skaffar accesspunkt
  • meddelandeformat som används i PEPPOL
  • PEPPOL-användningen i Sverige och internationellt

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med eller planerar för att implementera PEPPOL:s infrastruktur och meddelanden inom Svehandel och PEPPOL BIS. Men kursen passar även för dig som är användare och vill ha mer fördjupad kunskap om PEPPOL.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!