15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Grundkurs elektronisk handel

Ett genomtänkt införande kan öka förutsättningarna för att få en effektiv inköpsprocess, men ökar också möjligheten för att följa upp och styra inköpsverksamheten.

Kursen går igenom vad e-handel innebär och vilka effekterna av ett införande blir för verksamheten.  Vi går också igenom hur man kan arbeta med en strategi för hur införandet ska gå till, både för interna förberedelsr i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer.

Under utbildningen går vi igenom

  • olika affärsprocesser för e-handel
  • SFTI:s rekommenderade standarder för meddelanden och specifikationer
  • Förberedelser i den egna organisationen
  • hur man ansluter varu- och tjänsteleverantörer
  • att ställa krav på e-handel i upphandlingar
  • hur man hanterar e-fakturor och krav enligt lagstiftningen
  • vanliga praktiska frågor

Vid varje tillfälle brukar vi även ha ett praktikexempel från en kommun, landsting eller myndighet som informerar om hur de gick till väga vid införandet av e-handel.

Målgrupp

Kursen riktar till dig som arbetar med inköp och upphandling i en kommun, landsting/region eller statlig myndighet som redan har infört eller planerar att införa e-handel i organisationen.

Nästa kurstillfälle

Grundkursen ges två gånger per år. Nästa kurstillfälle hittar du i SFTI:s kalendarium.

SFTI:s kalendarium


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.