15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om PEPPOL för implementering

Under kursen kommer vi att kort gå igenom PEPPOL som kommunikation, funktionalitet för SMP med mera samt PEPPOL BIS 3; beskrivning av de olika meddelandena och med genomgång specifikt av uppgraderingen till den nya version 3.

Inbjudan till kurs om PEPPOL för implementering (PDF, nytt fönster)

Kursinnehåll

  • PEPPOL som kommunikation; kunders val av PEPPOL-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
  • PEPPOL; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation (SFTI ESAP och SFTI Svehandel) m.m.
  • Anslutning till PEPPOL rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering stoppade meddelanden m.m.
  • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel
  • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Användningen av SFTI Svehandel. Nya versionen av PEPPOL BIS 3 .Skillnader och likheter mellan de olika versionern
  • Stöd vid implementeringen; tjänst för verifiering av meddelanden m.m.
  • Användning av både SFTI ESAP 6 och SFTI Svehandel i organisationer

Nästa kurstillfälle

Grundkursen ges två gånger per år. Nästa kurstillfälle hittar du i SFTI:s kalendarium.

SFTI:s kalendarium

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.