Publicerad 14 juni 2021

Bilder

Bilder är en viktig del av SKR:s visuella identitet. Bilder som uttrycksmedel
är ett starkt verktyg för att visualisera och illustrera ett ämne och
en verksamhet. Med relevanta bilder som speglar innehållet blir budskap tydliga.

Utgångspunkter

Bilderna ska ha en dokumentär känsla, och om möjligt återspegla människors vardag. Aktivitetsbilder ska prioriteras före bilder med passivt innehåll. Bilderna ska innehålla kontakt mellan människor, och vara komprimerade så att närhet finns.

Människor som företräder förbundet och medlemmarna ska återspegla initiativkraft, öppenhet, trovärdighet och kompetens. Personerna på bilderna ska återspegla samhället sett till kön, etnisk och kulturell bakgrund.

I produktioner ska bilderna ges generös storlek och tillräcklig plats, utfallande och frilagda. Ramar och kanter ska undvikas.

Illustrationer

För ämnen som är komplicerade att gestalta med fotografiska bilder kan med fördel illustrationer väljas.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR