Publicerad 12 augusti 2020

Huvudmeny

Om webbplatsen använder en huvudmeny ska denna reflektera webbplatsens grundläggande struktur och sortering. Genom behovsanalyser, effektkartläggning och användningstester kommer man fram till hur webbplatsens innehåll bäst ska sorteras.

Egenskaper

font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif

font-size: 14px

color: #222222

font-weight: regular

padding: 15px 30px 15px 15px

Tjocklek linje under menyval: 4px

Färg linje under menyval: förslagsvis #DEDEDE eller annan (grå) färg som passar för webbplatsens design

Tjocklek linje mellan menyval: 1px

Färg linje mellan menyval: samma som under menyvalen

Mouseover: linje under menyval får webbplatsens primärfärg

Vald menypost

Färg linje under menyval: webbplatsens primärfärg

fontweight: bolder

bakground-color: valfri (ej vit) men måste uppfylla WCAG 2.1

Exempel

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.