Publicerad 12 augusti 2020

Knappar

Webbplatsen kan använda tre olika sorters knappar: primär knapp, sekundär knapp och "hero-knapp". SKR använder sig av så kallad "flat design" på knappar.

Primär knapp

Primär knapp bör användas för en handling som man vill driva besökaren till att utföra. Den används företrädesvis i formulärsammanhang som kontaktformulär, anmälningar, webbplatssök och liknande, men även för exempelvis paginering och flikar.

Knappen har oftast webbplatsens primära färg och bör ha det så länge som texten kan behålla tillräckligt kontrastvärde enligt WCAG 2.1 AA.

Egenskaper

font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif

font-size: 14px

font-weight: bolder

color: #222222

border-radius: 4px

Höjd: 46px

Minsta padding höger/vänster: 40px

Mouseover: 30-40 % av standardfärg

Exempel

Sekundär knapp

Sekundärknapp bör användas för en handling som man vill tillåta, men inte driva besökaren till att utföra. Den används för exempelvis omarkerade sidor paginering och flikar, eller som Avbryt- eller Ändra-knappar i formulär.

Knappen är ofärgad och har endast en svart eller mörkgrå ram som är 1px bred.

Egenskaper

font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif

font-size: 14px

font-weight: bolder

color: #222222

border: 1px

border-radius: 4px

Höjd: 46px

Minsta padding höger/vänster: 40px

Mouseover: 30-40 % av primärknappens färg

Exempel

Hero-knapp

Hero-knapp används för att påkalla uppmärksamhet och driva besökaren till att utföra en speciell handling, så kallad Call To Action. En heroknapp hittar man framför allt på indexsidor eller (mer sällan) på innehållssidor där extra uppmärksamhet krävs. Färgmässigt är den neutral då den ofta används i ett sammanhang där andra visuellt starka komponenter konkurrerar om färgvalen.

I normalfallet får det bara förekomma en hero-knapp på en sida.

På vit bakgrund används webbplatsens primära färg för hero-knappen. Ligger knappen på en färgad bakgrund är knappen transparent och tar färg från bakomliggande element. Är bakgrunden ljus har den svart eller mörkgrå ram (1px) och om bakgrunden är mörk är ramen vit (1px). Ramfärgen återanvänds i de fallen på text och ikon.

Ikonen bör tillhöra familjen "iOS" från icon8.com och ska spegla vilken typ av länk det är, exempelvis dokument, webbplats, e-postadress och så vidare.

https://icons8.com/icon/set/design/ios

Egenskaper

font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif

font-size: 16px

font-weight: bolder

color: #222222 (om knappen använder primärknappens färg eller ligger på ljus bakgrund, #ffffff om knappen ligger på mörk bakgrund)

border: 1px

border-radius: 4px

Höjd: 70px

Minsta marginal höger/vänster: 30px

Minsta padding höger/vänster: 40px

Ikonstorlek: 48px x 48px

Mouseover vit bakgrund: 30-40 % av knappens färg

Mouseover färgad bakgrund: 30-40 % mörkare än bakgrundsfärgen

Exempel

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.