Publicerad 12 augusti 2020

Tabell

Följande gäller för tabeller som visas direkt på webbsidan, inte tabeller som publiceras som stillbilder. För dessa finns särskilda riktlinjer på SKR:s intranät.

Varannan rad i en tabell ska vara färgad för att öka läsbarheten. Varje tabell ska ha tabellbeskrivning och tabeller får enbart användas för presentation av data.

Egenskaper

font-size: 16px

color: #222222

Tjocklek tabellram och linjer: 1px

Färg tabellram och linjer: #BDBDBD

Bakgrundsfärg kolumnrubrik: #F5F4F1

font-weight kolumnrubrik: bolder

Radhöjd kolumnrubrik: 58px

Radhöjd övriga celler: 46px

Bakgrundsfärg varannan rad: #FFFAE8

Exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.