Publicerad 12 augusti 2020

Utfällbart innehåll

Utfällbart innehåll är en funktion där innehåll döljs tills besökaren klickar på en rubrik.

Genom att använda utfällbart innehåll döljs visst innehåll när sidan laddas och besökaren får själv välja att vilket innehåll hen vill se. Innehållet "fälls ut" när man klickar på rubriken.

Funktionen är beroende av att besökaren har Javascript aktiverat. Om stöd för Javascript saknas kommer sidan att laddas med innehållet i utfällt läge.

Det utfällbara innehållet visas inom en ram (1px) och inleds med en h2, h3 eller h4. En ikon i form av Ett plustecken ligger i högerkant för att understryka att innehållet är utfällbart.

Egenskaper

border: 1px

Utseende rubrik och övrigt innehåll: motsvarande Rubrik, Brödtext och så vidare

Minsta avstånd över/under ramen: 30px

Mouseover: understruken rubrik

Exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.