10 juni 2020
Prenumerera på SFTI

Om E-inköp

SFTI arbetar för att främja förutsättningarna för en elektronisk inköpsprocess, från e-upphandling till e-handel, inklusive e-fakturering. Här hittar du information om de olika delarna av inköpsprocessen.

En elektronisk inköpsprocess innebär att man har en sammanhållen elektronisk hantering genom hela sin inköpsprocess, från behov till betalning. En elektronisk inköpsprocess omfattar elektronisk upphandling (e-upphandling) och elektronisk handel (e-handel), inklusive elektronisk fakturering (e-faktura).

Att hantera inköpen elektroniskt bidrar till att organisationen kan effektivisera sina inköpsprocesser och få

  • ökad avtalstrohet
  • kostnadsbesparingar
  • positiv miljöpåverkan
  • förbättrade möjligheter till uppföljning och analys

SFTI:s rekommenderade standarder omfattar hela e-handelsflödet från beställning och leverans till fakturering. Men SFTI arbetar även med att ta fram stöd för e-upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att främja införandet av offentlig e-upphandling.

Upphandlingsmyndighetens information om e-upphandling

DIGG har regeringens uppdrag att främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen. DIGG ska även samordna frågor om gemensamma standarder, format och specifikationer för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte.

DIGG:s information om e-handel

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.