18 mars 2021
Prenumerera på SFTI

Grundkurs e-handel 14-15 april

Kursen äger rum på distans och kursinnehållet anpassas till detta.

Anmälan

Inbjudan till Grundkurs e-handel 14-15 april 2021 (PDF, nytt fönster)

Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel (e-handel)?

Vi bjuder in till en grundkurs den 14-15 april som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta. Kursen är uppdelad i två halvdagar, förmiddag dag 1. Dag 2 är det två olika spår, förmiddag och eftermiddag, där man kan välja om man vill gå ena eller båda spåren.

Innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär och vad man bör tänka på vid införandet, bland annat följande:

  • Vilka effekter som e-handel kan ge, exempelvis vilka möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten som finns.
  • Förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänste-leverantörer.
  • Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer till e-handel.
  • Genomgång av olika typer av meddelanden som stöder olika beställningsprocesser inom offentlig sektor.
  • Genomgång av Peppol som kommunikation och hur man praktiskt går till väga för att ansluta sig.
  • Erfarenheter från organisationer som infört e-handel under dag 2
    • förmiddag: Botkyrka kommun
    • eftermiddag: Domstolsverket

Dag 2 är uppdelad i två delar. På förmiddagen går vi igenom hur man inför e-handel med förstudie, processgenomgång med mera, det vill säga vad som behövs för ett införande i organisationen.

För er som redan har gjort förberedelser i er organisation kan man välja att gå direkt till eftermiddagens program. Där går vi mer in på att bredda införandet, nyckeltal för uppföljning, framgångsfaktorer med mera och lite mer specifikt kring tjänstebeställningar.

SFTI erbjuder även kurser inom om intern kontroll, redovisning och arkivfrågor samt om Peppol med mera, läs mer om våra kurser under Utbildningar och stöd på www.sfti.se

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tjänstemän i kommuner, regioner och statliga myndigheter som arbetar med e-handel eller står i begrepp att införa e-handel.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår bland annat boken ”E-handel – redovisning och juridik” vilken kommer att sändas per post samt powerpoint presentationer som mailas ut efter kursen. Vi presenterar även handledningen “Krav på e-handel i samband med upphandling”.

Kursledare

Emil Olofsson, SFTI tekniska kansli

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli

Ulrika Landén, Domstolsverket

Gabriella Bjärneroth, Domstolsverket

Anderz Petersson, Botkyrka kommun

Jeanette Löfgren, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Maria Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Tid, ort och sista anmälningsdag

14-15 april på distans (länk till kurstillfället sänds efter anmälan).
Sista anmälningsdag är 8 april.

Kursen äger rum kl. 09.00-12.00 dag 1 och 09.00-12.00 dag 2 för er som inte har börjat eller står i begrepp att börja med e-handel eller mellan kl. 13.00-16.00 dag 2 för er som har infört e-handel i organisationen men vill veta mer eller har med ny medarbetare. Man kan välja att vara med hela den andra dagen.

Anmälan/Bekräftelse

Anmälan görs online via denna ANMÄLNINGSLÄNK

Kvittens på mottagande av anmälan sänds via e-post direkt vid slutförandet av anmälan.

Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Avgifter

Kursavgiften är 2.595 kronor (exkl. moms) per person. I avgiften ingår dokumentation enligt ovan. Faktura skickas efter genomförd kurs.

Övrig information

Frågor om kursens innehåll kan ställas till Kerstin Wiss Holmdahl, tfn 08-452 79 87,
eller Jeanette Löfgren

För övriga frågor kontakta SKR Konferens. Tfn. 08-452 72 86,

Välkomna!
Kursledarna

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.