Publicerad 12 augusti 2020

Formulär

Storleken på formulärfält ska anpassas till den information som användaren behöver fylla i. Använd så få fält som möjligt och minimera antalet fält som är obligatoriska.

Endast uppgifter som är absolut nödvändig för att slutföra uppgiften ska vara obligatoriska att fylla i. Markera tydligt vilka fält som är obligatoriska. Ett sätt är att markera dem med en stjärna, ett annat är att skriva "Frivilligt" inom parentes efter fältetiketten för de fält som inte är obligatoriska.

Det är också viktigt att tydligt visa vilken information som skrivits in. Om något blir fel i formuläret måste detta tydligt markeras, tillsammans med en förklaring varför värdet i fältet inte är korrekt. När formuläret är postat ska användaren alltid få en bekräftelse på detta, där det också framgår vilken information som skickats in.

Använd primär knapp för "Skicka" och sekundär knapp för andra knappar i formuläret.

Egenskaper

font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif

font-size: 16px

color: #222222

Avstånd under formulär: 30px

Höjd textfält: 46px

Tjocklek ram textfält: 1px

Färg ram textfält: #BDBDBD

border-radius: 4px

Padding vänster/höger: 15px

Exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.