Publicerad 23 november 2022

Peppol

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Nätverket består av flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar nätverket.

All information och tekniska beskrivningar i Peppol-nätverket är fritt tillgängliga. Vilken aktör som helst kan alltså använda och tillhandahålla de tjänster som ryms i Peppol, givet att man uppfyller de avtalsmässiga kraven.

SFTI rekommenderar Peppol:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

SFTI:s information om Peppol:s infrastruktur

Den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL förvaltar och vidareutvecklar Peppol-nätverket. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är Sveriges representant i OpenPeppol. DIGG är även svensk Peppol-myndighet och ansvarar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd till de offentliga organisationer och leverantörer som vill ansluta sig till Peppol-nätverket och för företag som vill bli Peppol-operatörer.

DIGG:s information om Peppol och att bli en Peppol-operatör

Peppol BIS-meddelanden

I Peppol:s infrastruktur kan användarna utväxla e-handelsmeddelanden som godkänts av OpenPeppol. Meddelandena som har specificerats för att utväxlas i infrastrukturen kallas Peppol BIS. Mottagare av Peppol BIS-meddelanden kan under vissa förutsättningar få tillåtelse att även ta emot nationella eller äldre versioner av meddelandet via Peppol-nätverket. För svensk del finns ett sådant beslut i forma av att Svefaktura 1.0 får registreras för mottagning i Peppol-nätverket, förutsatt att mottagaren har stöd för Peppol BIS Billing 3.

Respektive mottagare bestämmer själv vilka Peppol BIS-meddelanden man ska stödja. SFTI rekommenderar att man använder meddelandena inom Peppol BIS e-handel. Användare kan även avtala om utväxling av Peppol BIS-meddelanden via andra nätverk som drivs av tredjepartsoperatörer i samverkan.

Läs vidare

Peppol BIS meddelanden

SFTI:s information om Peppol:s infrastruktur

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område