Publicerad 24 maj 2023

Om SFTI

Vid rekommendation av standard samt vid utveckling och anpassning till svenska behov har det varit angeläget att skapa ett samarbete med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer som ska implementera standarden.

Bakom SFTI (Single Face To Industry) står Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten.

Det finns en etablerad struktur för SFTI:s verksamhet. Denna består av en styrgrupp, en beredningsgrupp samt arbetsgrupper.

Till stöd för arbetet finns vidare ett tekniskt kansli samt handläggare hos de olika huvudmännen.

SFTI:s vision 2030

”Hela inköpsprocessen i offentlig sektor är digital och standardiserad”

SFTI deltar i nationellt och internationellt standardarbete för hela inköpsprocessen. SFTI rekommenderar branschöverskridande standarder för hela inköpsprocessen.

Införandet av SFTI:s rekommenderade standarder stödjs genom SFTI Tekniskt kansli, informationsinsatser, utbildningar, webb med tillhörande valideringstjänst, handledningar, arbetsgrupper samt arbete i CEN och SIS.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.