Publicerad 4 november 2021

Om SFTI

Vid rekommendation av standard samt vid utveckling och anpassning till svenska behov har det varit angeläget att skapa en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer som ska implementera standarden.

Vid rekommendation av standard samt vid utveckling och anpassning till svenska behov har det varit angeläget att skapa en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer som ska implementera standarden.

Bakom SFTI (Single Face To Industry) står Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten.

Det finns en etablerad organisation för SFTI:s verksamhet. Denna organisation för SFTI består av en styrgrupp, en beredningsgrupp samt arbetsgrupper.

Till stöd för arbetet finns vidare ett tekniskt kansli samt handläggare hos de olika huvudmännen, DIGG, Kammarkollegiet, SKR och Upphandlingsmyndigheten.

SFTI:s organisation

SFTI

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område