SFTI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Aktuellt

Kalendarium

  • Inbjudan till SFTI Beredningsgrupp med efterföljande workshop

    Information ges bland annat om SFTI:s nya handledningar för Peppol BIS e-handel och uppdateringen av handledningen ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta” samt ”Guide för e-fakturamottagare”.
  • Inbjudan grundkurs e-handel 2022

    Vad behöver man veta när man ska införa e-handel i offentlig sektor?SFTI bjuder in till digital grundkurs e-handel den 25-26 oktober. Kursen riktar sig till er som infört e-handel eller står i begrepp att göra detta.
  • E-handelsdagar 2022

    Under två dagar genomförs E-handelsdagarna för dig som arbetar i offentlig sektor med effektivisering av inköp genom e-handel, e-fakturering och e-upphandling.

Råd och stöd