SFTI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Aktuellt

Kalendarium

  • Kurs om Peppol för implementering

    Från den 1 april 2019 är det obligatoriskt för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden för e-faktura.

Råd och stöd