SFTI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Aktuellt

Kalendarium

Råd och stöd