Publicerad 28 november 2022

Verifieringstjänster

Här hittar du SFTI:s verifieringstjänster som underlättar för användare och utvecklare att implementera de standarder som SFTI rekommenderar. Du kan bland annat kontrollera att ett meddelande följer SFTI:s rekommenderade standard och hitta mottagare i Peppol.

Peppol BIS e-handel

SFTI har en webbaserad verifieringstjänst för alla transaktionsformat inom Peppol BIS e-handel. Med tjänsten kan man kontrollera att ett meddelande följer SFTI:s rekommenderade standard. Med de tekniska kontrollerna testar man att specifikationens XML-schema och affärsregler används korrekt. I förekommande fall går det också att visualisera meddelandet med hjälp av en referensstilmall.

Tjänsten är främst ett verktyg som hjälper utvecklare att tillämpa specifikationerna i sina lösningar, eller för att följa upp problem vid meddelandeutväxling. Det finns inga krav på att använda verifieringstjänsten, men vissa köpare kan kräva det innan de öppnar upp för e-handel med en ny leverantör.

Tjänsten innehåller även en söktjänst för att hitta organisationer som är anslutna till Peppol-nätverket. Om du anger ett organisations- eller GLN-nummer visar tjänsten om organisationen är registrerad som mottagare för något av meddelandena inom Peppol BIS e-handel.

Information om hur du registrerar dig finns på tjänstens inloggningssida.

SFTI:s verifieringstjänst för Peppol BIS e-handel

Inloggning och överföring av varukorg (punch put)

Med den här tjänsten kan du testa en implementering av Peppol Punch Out Login & Transmission Specification för inloggning i leverantörens webbutik och för överföring av varukorg (punch out). Tjänsten kan användas för att testa funktionen i både inköpssystem och webbutik.

Testtjänst för inloggning och överföring av varukorg (Punch Out)

SFTI Fulltextfaktura

Verifieringstjänst för SFTI fulltextfaktura

Vita listan för Svefaktura 1.0

Svefaktura 1.0 avvecklades som SFTI-rekommendation 1 april 2021. Dokumentationen finns tillfälligt kvar på denna plats i avvaktan på överflyttning till ett webbavsnitt för avförda meddelanden. Användare hänvisas i stället till formatet Peppol BIS Billing 3.

SFTI har tagit fram en lista med systemleverantörer vars it-produkter genomgått en verifieringsprocess som bekräftat att de kan skapa Svefaktura 1.0 enligt SFTI:s. rekommenderade standard. De redovisas i kolumnen Kan skapa.

Systemleverantörer vars system endast kan ta emot Svefaktura 1.0 kan kontakta SFTI:s tekniska kansli och verifiera det. Dessa leverantörer redovisas i kolumnen Kan läsa in.

Kontakta er systemleverantör om ni arbetar med Svefaktura 1.0 men inte hittar det system ni använder i listan, kontakta er systemleverantör.

Vita listan för Svefaktura 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 88 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område