Publicerad 18 april 2023

Om E-inköp

SFTI arbetar för att främja förutsättningarna för en elektronisk inköpsprocess, från e-upphandling till e-handel, inklusive e-fakturering. Här hittar du information om de olika delarna av inköpsprocessen.

En elektronisk inköpsprocess innebär att man har en sammanhållen elektronisk hantering genom hela sin inköpsprocess, från behov till betalning. En elektronisk inköpsprocess omfattar elektronisk upphandling (e-upphandling) och elektronisk handel (e-handel), inklusive elektronisk fakturering (e-faktura).

Att hantera inköpen elektroniskt bidrar till att organisationen kan effektivisera sina inköpsprocesser och få

  • ökad avtalstrohet
  • kostnadsbesparingar
  • positiv miljöpåverkan
  • förbättrade möjligheter till uppföljning och analys

SFTI:s rekommenderade standarder omfattar hela e-handelsflödet från beställning och leverans till fakturering. Men SFTI arbetar även med att ta fram stöd för e-upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att främja införandet av offentlig e-upphandling.

Upphandlingsmyndighetens information om en digitaliserad inköpsprocess

Digg har regeringens uppdrag att främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen. Digg ska även samordna frågor om gemensamma standarder, format och specifikationer för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte.

Digg:s information om e-handel

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.