Single Face To Industry (SFTI)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningar för en digital och standardiserad inköpsprocess i offentlig sektor.

Aktuellt

Kalendarium

Råd och stöd