Publicerad 19 maj 2021

Handledningar

Här hittar du SFTI:s handledningar för att bland annat implementera SFTI:s rekommenderade standarder eller hantera juridiska frågeställningar med koppling till e-handel.

På sidan för respektive handledning eller dokument hittar du övergripande information om hur du ska använda dokumentet och vilken målgruppen är.

Boken E-handel - redovisning och juridik

Utöver SFTI:s handledningar finns även en övergripande bok med grundläggande information om e-handel och SFTI. Den ger praktisk vägledning till frågor om redovisning, arkivering, intern kontroll, avtal, skatter, offentlighet och sekretess som är aktuella vid införande och användning av elektronisk handel. Boken är framtagen 2006 av Ekonomistyrningsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Observera att det bland annat har tillkommit både nya lagändringar och nya standarder sedan boken skrevs, men det finns grundläggande information om e-handel som fortfarande gäller.

Målgrupp

Boken riktar sig främst till projektledare, redovisningsansvariga och revisorer på offentliga organisationer.

Pris

Boken kostar 295 kr exklusive moms och faktureras i samband med att boken skickas.

Beställning

Du kan beställa boken från SKR genom att skicka en e-post med fullständig faktureringsadress och kostnadsreferens till: lena.jerreman@skr.se

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område