Publicerad 4 november 2021

E-upphandling

SFTI arbetar med att främja förutsättningarna för en elektronisk inköpsprocess, från e-upphandling, e-handel till e-fakturering.

Hittills har fokus varit på beställning om faktura elektroniskt även om det har funnits arbete kring en anbudskatalog som sedan kan återanvändas i beställningsprocessen. Om detta tas upp igen (det finns ett långt kommet arbete inom CEN kring en anbudskatalog) kommer vi att informera om detta.

E-upphandling innefattar så mycket mer; användningen av egen försäkran, ESPD är en del samt de bevis som ska ges in innan kontrakt tecknas. Aktuellt just nu är även de nya annonsformulär som ska implementeras nationellt, benämnda eForms.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att främja införandet av offentlig e-upphandling

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område