Publicerad 9 mars 2023

EXEP

Mål och syfte

Hösten 2014 bildade EU-kommissionen EXEP (Multi-stakeholder Expert Group on eProcurement). Syftet med detta flerpartsforum är att främja övergången till elektronisk upphandling i EU och dela med sig av bästa praxis på området. Konkret har uppgifterna definierats som att bistå kommissionen i samband med genomförandet av EU-lagstiftning med mera, att bistå kommissionen vid utarbetandet av olika initiativ och att koordinera med medlemsstaterna.

Information om EXEP

Följande rapporter har tagits fram med stöd av EXEP

Dynamic purchasing systems Use guidelines
Handledning för dynamiska inköpssystem (DIS) som innefattar svar på vanliga frågor och praktiska exempel från olika medlemsländer.

eForms Governance and life-cycle management

eForms Policy implementation handbook

Interoperability in end-to-end procurement

Contract Registers

Electronic Catalogues

Certification of e-Tendering platforms

Solutions and interoperability

Rapporten tar upp

  • Ackreditering av offentliga e-upphandlingsplattformar,
  • Interoperabilitet vid upphandling
  • ger en lista över olika scenarier avseende fel som kan uppkomma i IT-system/e-upphandlingssystem samt
  • ger förslag på fortsatt arbete på området.

Governance and capacity building

Rapporten behandlar övergången till elektronisk upphandling i EU:s medlemsländer och ger ett antal rekommendationer.

Regulatory aspects and interpretation

Rapporten identifierar några områden med juridiska frågor vid implementeringen av upphandlingsdirektiven, dessa är:

  • Juridisk skyldighet att etablera e-upphandlingssystem
  • E-signaturer
  • Dataskydd och ESPD
  • Företagshemligheter
  • Offentliga register för kontrakt
  • Nationella restriktioner för tillträde till e-upphandlingsplattformar

Kontakt

För frågor om EXEP:s arbete hänvisas till

Robin Anderson Boström

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.