Publicerad 17 juli 2024

Därför behövs standarder

Gemensamma standarder minskar handelshinder mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster.

Gemensamma standarder skapar öppna gränssnitt vilket ger fördelar för både köpare och leverantörer. Utgångspunkten är att alla ska kunna utväxla meddelanden med varandra på liknande sätt, även om de har olika systemstöd. Om båda parter använder SFTI:s rekommenderade standarder reduceras antalet tekniska frågeställningar som de behöver vara överens om.

SFTI rekommenderar standarder för elektronisk affärskommunikation. Standarderna består av specifikationer för både innehåll och tekniska format i de meddelanden som köpare och leverantörer utväxlar. SFTI:s rekommendationer bygger på internationella standarder.

Standarder

Krav på e-handel i samband med upphandling

E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.