Publicerad 27 september 2022

Internationellt standardiseringsarbete

Internationellt standardiseringsarbete är en central förutsättning för SFTI:s verksamhet och därför deltar SFTI aktivt i flera internationella standardiseringsinitiativ med koppling till e-handel, e-faktura och e-upphandling.

CEN

Inom det europeiska standardiseringsorganet CEN (Commité Europeén de Normalisation) deltar SFTI i arbetsgrupper för e-upphandling och e-handel inom CEN/TC 440. SFTI deltar även i CEN/TC 434 och var där delaktig i framtagandet av den europeiska standarden för elektroniska fakturor.

Bakgrund

År 2007 inrättade CEN, med stöd av EU-kommissionen, CEN BII (Business Interoperability Interfaces on Public Procurement in Europe ). CEN BII gavs i uppgift att ta fram affärsprofiler och standardmeddelanden för hela den offentliga inköpsprocessen. De profiler som CEN BII tog fram användes senare som utgångspunkt för de så kallade PEPPOL BIS-meddelandena som utvecklades inom Peppol. SFTI rekommenderar flera av dessa meddelanden.

Pågående arbete i CEN/TC 440

CEN/TC 440 arbetar med en standard för hela den elektroniska inköpsprocessen (e-upphandling och e-handel).

Pågående arbete i CEN/TC 434

Arbetet i CEN/TC 434 har resulterat i en europeisk standard för en semantisk datamodell av basinnehållet i en faktura samt tekniska specifikationer och rapporter.

I direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (2014/55/EU) stadgas att upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot elektroniska fakturor enligt denna standard. Likaså ska leverantörer till upphandlande myndigheter och enheter skicka elektroniska fakturor enligt denna standard om inte annat överenskommits mellan parterna.

Deltagande i standardiseringsarbete

Eftersom arbetet bedrivs i tekniska kommittéer inom CEN sker deltagandet genom nationella medlemsorganisationer. För svensk del är det genom SIS (Svenska institutet för standarder) som SFTI deltar i en så kallad spegelkommitté. Spegelkommittén SIS/TK 621 ”Digital ekonomi och handel” speglar både CEN/TC 440 och CEN/TC 434.

Enbart medlemmar i en spegelkommitté kan delta i det löpande arbetet men det förekommer även öppna remisser där alla intressenter kan lämna synpunkter. Om er organisation vill ansluta till spegelkommittén, bevaka de öppna remisserna eller bara lära er mer om det pågående arbetet kan ni läsa mer under länken nedan.

Spegelkommittén SIS/TK 621 Digital ekonomi och handel

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.