Publicerad 2 oktober 2023

Peppol BIS Order Agreement 3

Peppol BIS Order Agreement 3 används av leverantören för att sända en bekräftelse/kopia till köparens inköpssystem, på beställningar som inkommit via leverantörens webbutik.

Specifikationen kan även användas av leverantören för att bekräfta beställningar som inkommit via telefon, e-post eller genom hämtköp.

I vissa fall kan det vara olämpligt eller omöjligt för leverantören att sända en prislista eller priskatalog för inläsning i köparens inköpssystem. Köparen kan då behöva göra en beställning i leverantörens webbutik, via telefon eller med e-post. Köparen kan även behöva handla varan och hämta den direkt i leverantörens butik eller lager. I alla dessa fall kan leverantören bekräfta beställningen genom att sända ett meddelande enligt specifikationen Peppol BIS Order Agreement 3.

Det kan jämföras med specifikationen Peppol BIS Punch Out 3, som används när köparen ska välja eller konfigurera artiklar via leverantörens webbutik, men göra själva beställningen i inköpssystemet.

Förutsättningar och teknik

Leverantören ska ha en webbutik som tillåter att köparen loggar in och identifieras. För den tekniska uppkopplingen och inloggning till leverantörens webbutik kan man använda Peppol Punch Out Login & Transmission Specification version 1.0, men det är inget krav. Observera att det inte sänds något meddelande till köparens inköpssystem vid utloggningen från webbutiken.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för Peppol BIS 3

Läs vidare

Verifieringstjänst för Peppol BIS e-handel

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.