Publicerad 9 mars 2023

Läkemedelsbeställningar

SFTI har tagit fram processbeskrivningar och specifika meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel, extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid).

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har identifierat att det finns behov av att ha tillgång till viss specifik information när man beställer läkemedel i helförpackning, som skiljer sig från andra branscher. SFTI har därför tagit fram speciella specifikationer för priskatalog för läkemedel. E-handelsprocessen är dock densamma som för andra branscher såsom livsmedel och kontorsmaterial.

Vid beställning av extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid) är processen annorlunda. Därför har SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar tagit fram processbeskrivningar och tillämpningsregler samt ett antal nya meddelanden för att beställa och leverera extemporeläkemedel och slutenvårdsdoser.

Processen, tillämpningsregler och meddelanden för de olika varianterna av läkemedelsbeställningar beskrivs i SFTI:s handledningar för läkemedelsbeställningar.

Observera att SFTI avvecklat dessa projekt och inte längre förvaltar handledningarna och specifikationer för läkemedelsbeställningar.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.