Publicerad 9 maj 2023

Rekommenderade standarder

Här hittar du en sammanställning över de standarder som SFTI rekommenderar för användning vid e-handel med offentlig sektor.

Om du i stället vill ta del av äldre standarder, som SFTI tidigare rekommenderat men som nu inte längre är SFTI:s rekommendation, kan du söka under ”Avförda meddelanden” (se fliken till höger), där de senaste årens specifikationer finns. Fliken ”Historik” är en beslutslogg som ger en överblick över SFTI:s rekommendationer sedan 1999.

Peppol BIS e-handel

Senaste rekommenderade meddelanden

 • Peppol BIS Catalogue without response 3
 • Peppol BIS Punch Out 3
 • Peppol BIS Ordering 3
 • Peppol BIS Order Agreement 3
 • Peppol BIS Despatch Advise 3
 • Peppol BIS Billing 3

Specialprocesser

 • Transportavisering (för användning vid samordnad varudistribution)
 • Extempore Läkemedelsbeställningar v. 1.1 (individanpassade läkemedel)
 • Slutenvårddosbeställning (för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel)

SFTI API:er

 • SFTI Item Availability Check Service version 1.1, med tillhörande dokumentation av fråge- och svarsmeddelanden, samt SFTI API Autentication 1.0

SFTI ESAP 6

Rekommenderade affärsdokumentspecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar.

Rekommenderade affärsdokumentspecifikationer
Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1

v. 2.5

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

v. 2.5.0

v. 2.8

v. 2.9.3

Avrop 6.1.3

v. 2.4.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Avropserkännande 6.1.4

v. 2.2.1

v. 2.8

v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

v. 2.3.1

v. 2.8

v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

v. 2.3

v. 2.8

v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

v. 2.6.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Extemporebilaga 7.1.1

-

v. 1.0

v. 1.0

Rekommenderade meddelandespecifikationer

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

Rekommenderade meddelandespecifikationer

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Avrop 6.1.3

MS45 v. 1.3.1

MS45 v. 2.8

MS45 v. 2.9.1

Avropserkännande 6..1.4

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

MS44 v. 1.2

MS44 v. 2.8

MS44 v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

MS43 v. 1.5

MS43 v. 2.8

MS43 v. 2.9.1

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.1

Ändringsprislista 6.1.8

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.2

Rekommenderade specifikationer för SFTI Fulltextfaktura

Rekommenderade specifikationer för SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura

v. 2.4

v. 2.3


 • SFTI Fulltextfaktura, som del i SFTI/ESAP 6: rekommenderas

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.