Publicerad 5 april 2023

Avförda meddelanden

Här hittar du en sammanställning över de meddelanden som har avförts under de senaste åren och utgått från SFTI:s rekommendationer.

Meddelanden som har avförts från Svehandel och Peppol BIS

Svefaktura 1.0

Avfördes 1 april 2021. Ersattes av Peppol BIS Billing 3.

Specifikationer med mera för Svefaktura 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 6 MB.

Specifikationer med mera för SFTI Transport-profil Bas 2.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 855 kB.

Fulltextfaktura, version 2.3 och 2.4, använda som fristående faktura

Avfördes 1 april 2021. Ersattes av Peppol BIS Billing 3.

Observera att Fulltextfaktura fortfarande kan användas som alternativt format för faktura i SFTI ESAP 6. Specifikationen ligger därför kvar på ursprunglig plats Fulltextfaktura

Extemporeläkemedel (Extemporebilaga 7.1.1) version 1.0

Avfördes i december 2020. Ersattes av Extemporeläkemedel version 1.1.

Specifikationer med mera för Extemporeläkemedel version 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 4 MB.

Svekatalog 2.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Catalogue without response 3.

Specifikationer Svekatalog 2.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 2 MB.

Cellstrukturerad mall som genererar Svekatalog 2.0 Zip, 4 MB.

Handledning cellstrukturerad mall för Svekatalog 2.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 2 MB.

Peppol BIS 18A Punch Out 1.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Punch Out 3.

Specifikationer Peppol BIS 18A PunchOut 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 4 MB.

Sveorder BIS 28A 1.0 (Peppol BIS 28A Ordering 1.0)

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Ordering 3.

Specifikationer Sveorder BIS 28A 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 5 MB.

Peppol BIS 42A Order Agreement 1.0

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Order Agreement 3.

Specifikationer Peppol BIS 42A OrderAgreement 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 3 MB.

Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (Peppol BIS 30A Despatch Advice 1.0)

Avfördes i maj 2020. Ersattes av Peppol BIS Despatch Advice 3.

Specifikationer Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 3 MB.

Svefaktura BIS 5A 2.0 (Peppol BIS 5A 2.)

Avfördes 31 december 2019. Ersattes av Peppol BIS Billing 3.

Specifikationer med mera för Svefaktura BIS 5A 2.0 (ZIP, nytt fönster) Zip, 12 MB.

Sveorder 2.0

Avfördes i februari 2016. Ersattes med Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar.

Specifikationer Sveorder 2.0 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 174 kB.

Svekatalog 1.0

Avfördes i februari 2016. Ersattes med Svekatalog 2.0.

Specifikationer Svekatalog 1.0 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 699 kB.

Meddelanden som har avförts från SFTI ESAP 6 och ESAP 9

Orderöverenskommelse 6.5.2

Avfördes juni 2017. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Orderöverenskommelse 6.5.2 v. 2.9 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 826 kB.

Specifikationer Orderöverenskommelse 6.5.2 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 1017 kB.

Varukorg 6.5.3

Avfördes juni 2017. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Varukorg 6.5.3 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 496 kB.

Specifikationer Varukorg 6.5.3 v. 2.7 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 277 kB.

Periodisk fakturering 9.1

Avfördes november 2016. Använd i stället SFTI Fulltextfaktura alternativt PEPPOL BIS Billing 3.

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.6 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 4 MB.

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.5 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 2 MB.

Specifikationer Periodisk fakturering 9.1 v. 2.4 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 468 kB.

Orderlös fakturering 9.2

Avfördes november 2016. Använd i stället SFTI Fulltextfaktura alternativt PEPPOL BIS Billing 3.

Specifikationer Orderlös fakturering 9.2 v. 2.3 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 531 kB.

Specifikationer Orderlös fakturering 9.2 v. 2.2 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 410 kB.

Avropskopia 6.1

Avfördes februari 2016. Använd istället senaste version av motsvarande meddelandet inom PEPPOL.

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.9 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 1 MB.

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.8 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 1 MB.

Specifikationer Avropskopia 6.5.1 v. 2.7 (ZIP, nytt fönster) 7z-komprimerad fil, 3 MB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.