Publicerad 26 oktober 2023

Syntaxbindning

Rekommenderad syntaxbindning

SFTI rekommenderar syntaxbindningen UBL 2.1, som är den syntaxbindning som Peppol BIS Billing 3 primärt har anpassats för.

Du kan ladda ned XSD-schema för UBL 2.1 som ZIP-fil. Efter uppackningen hittar du faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i mappen xsd/maindoc/.

  • För faktura utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  • För kreditnota utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Det finns numera också en UBL 2.2, men den har ännu inte värderats enligt valideringsreglerna i BIS Billing 3.

XSD-schema för UBL 2.1 (ZIP, nytt fönster) Zip, 55 MB.

Alternativ syntaxbindning

Det finns även en alternativ syntaxbindning för Peppol BIS Billing 3, till UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII) D16B. Formatet har förberetts mot bakgrund av att vissa användargrupper i utvecklingsarbetet argumenterat för alternativet, men det är i dag få som kan hantera det.

Köpare i offentlig sektor behöver säkerställa att de kan ta emot Peppol-fakturor i CII-formatet från 1 april 2019, i de fall en leverantör skulle kräva det. Det följer av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

SFTI har tagit fram ett XSLT Stylesheet som konverterar e-fakturor från XML CII-formatet till OASIS UBL 2.1. En förutsättning för att konvertering ska kunna genomföras är att urspungsformatet följer de regler som ingår i den europeiska standarden för e-faktura (CEN/EN 16931-1 och CEN/TS 16931-3-3) samt de regler som definierats av Peppol.

SFTIs XSLT Stylesheet kan fritt laddas ner från GitHub

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.