Publicerad 19 juni 2024

Användning av XML-meddelanden

Det här sidorna beskriver viktiga principer och verktyg som ger stöd för utväxling av affärsdokument. Se menyalternativen för de olika områdena.

SFTI rekommenderar affärsdokumentstandarder som omfattar hela e-handelsflödet från beställning till fakturering. Formattekniskt har det genomförts ett teknikbyte som innebär övergång till de XML-baserade transaktionsformat som utvecklas inom OpenPeppol med OASIS UBL som grund.

Beskrivningen ligger på en allmänt övergripande nivå, för att passa som en introduktion till en målgrupp bestående av såväl de som ska arbeta med införande SFTI:s rekommendationer som de som kommer att använda lösningar baserade på dem.

Läs vidare

OpenPeppol

OASIS UBL

Avsnitt

Allmänt om elektroniska affärsdokument

Regler kring tecken

Användning av elektroniska kuvert

Visualisering av elektroniska affärsdokument

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.