Publicerad 19 juni 2024

Användning av elektroniska kuvert

Vid utväxling av elektroniska affärsdokument placeras de i ett elektroniskt kuvert.

Med användning av elektroniska kuvert kan man ett på enhetligt sätt dels styra upp hur sändare och mottagare identifieras, dels informera mottagande system om kuvertets innehåll, dvs. vilket affärsdokument som skickas.

Ett elektroniskt kuvert kan skapas antingen av dokumentutställaren eller av avsändande operatör. Konventionerna kring elektroniska kuvert är knutna till det nätverk som används för utväxlingen av elektroniska affärsdokument och ska därför följa dess specifika krav.

Tänk på att elektroniska kuvert och affärsdokument (”payload”) måste ha samma encoding och att en processorinstruktion (utformat enligt de UBL-principer som beskrivits ovan) ska finnas med för att visa denna.

Vid kontroll mot SFTI verifieringstjänst testas elektroniska kuvert och affärsdokument var för sig.

Mer information om SFTI:s verifieringstjänst

Elektroniskt kuvert är obligatoriskt i Peppolnätverket

Peppolnätverket använder ett obligatoriskt kuvert som bygger på en ren delmängd av UN/CEFACT Standard Business Document Header (SBDH) version 1.0. Kuvertets element för adressering följer de principer som definierats för Peppolnätverket inkl. dess SMP-katalog. I ett Peppol-kuvert tillåts en enda instans av ett affärsdokument.

För adresseringen används sändarens och mottagarens Peppol-ID. Peppol-ID byggs upp av två beståndsdelar: dels kod för nummerförteckning och dels partens ID enligt nummer-förteck¬ningen. Som nummerförteckningar för svenska användare förordas i första hand organisationsnummer (kod 0007) men parter som behöver ha Peppol-ID för olika delar inom sin organisation eller för olika affärssystem kan använda GS1 lokalise¬ringsnummer, GLN (kod 0088). Exempel

  • Organisationsnummer (10 siffror) som Peppol-ID: 0007: 2220000315
  • GS1 lokaliseringsnummer (13 siffror) som Peppol-ID: 0088:7350053850019

På Diggs webbplats finns Instruktion för val av Peppol-ID

Specifikationen för Peppol:s elektroniska kuvertet finns under rubriken ”Business Envelope” på OppenPeppols webbplats

Föregående avsnitt

Regler kring tecken

Nästa avsnitt

Visualisering av elektroniska affärsdokument

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.