Publicerad 2 oktober 2023

Peppol BIS e-handel

Denna öppna arbetsgrupp bildades under 2022. Inom arbetsgruppen behandlas frågor relaterade till Peppol avseende bland annat meddelanden, nätverk och kommunikation. Arbetsgruppen finns för att ge SFTI:s tekniska kansli ett fortlöpande stöd i deras arbete och har således inget angivet slutdatum.

Förslag som diskuterats i gruppen kan komma att föras in i SFTI:s handledningar och vid behov presenteras för SFTI:s Beredningsgrupp och Open Peppol.

Gruppen har 2-3 digitala möten per år. Kallelse till mötena går ut till de som är medlemmar i TEAM:et ”AG Peppol BIS e-handel”. För att bli inbjuden till TEAM:et maila Robin Anderson Boström på mailadressen nedan. Tidigare mötens minnesanteckningar och presentationer finns tillgängliga i TEAM:et.

Observera att bildandet av denna arbetsgrupp inte förändrar SFTI:s etablerade beslutsvägar.

Kontakt

Vill du bidra med dina kunskaper och perspektiv till arbetsgruppen? För att bli inbjuden till TEAM:et maila Robin Anderson Boström på mailadressen nedan.

Robin.Anderson.Bostrom@skr.se

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.