Publicerad 16 maj 2023

Utomlänsfakturering (avslutad)

Digitalt fakturaunderlag

För att möjliggöra en säker fakturering mellan regioner avseende patienter som får vård utanför sin egen region har ett digitalt fakturaunderlag tagits fram och en tjänst baserat på detta utvecklats av Inera. Patientsäkerheten förstärks genom att fakturaunderlaget sänds i ett separat flöde, utanför ekonomisystemen.

Innehållet i fakturaunderlaget togs fram av en arbetsgrupp inom SFTI bestående av företrädare för att antal regioner och med teknisk support av SFTI:s tekniska kansli. En handledning har tagits fram för att beskriva processen för utomlänsfakturering och relaterade frågor.

Nästan alla regioner kan nu ta emot fakturaunderlaget och många även skicka det till andra regioner.

Observera att SFTI avslutat denna arbetsgrupp och inte längre förvaltar Handledningen för utomlänsfakturering. Ineras engagemang fortsätter oförändrat.

Läs vidare

Specifikationer och stödjande dokumentation hos Inera

Handledning för utomlänsfakturering (PDF) 1 MB Pdf, 347 kB.

Kontakt

För frågor om Ineras tjänst kontakta Inera, se länk ovan.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.