Publicerad 9 mars 2023

Slutenvårdsdos

Vid beställning av slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid) rekommenderar SFTI att parterna följer den process och använder de meddelanden som arbetsgruppen för läkemedelsbeställningar tagit fram.

När en patient är inlagd på ett sjukhus och är i behov av läkemedel kan dessa komma i form av en slutenvårdsdos, även kallad patientindividuell dos (pid). Det är doser för en enskild patient som förpackas i en så kallad dosmaskin efter en inläst beställning.

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har beskrivit en hel process för beställning av slutenvårdsdoser – från läkarens ordination av läkemedel i ett journalsystem, vidare till beställning, leverans, information på dospåsar och information tillbaka till journalsystemet, samt faktura. Arbetsgruppen har även beskrivit innehåll och format på ett meddelande för beställning av förpackade doser.

Observera att SFTI avvecklat detta projekt och inte längre förvaltar handledningar och specifikationer för beställning av slutenvårdsdos.

Handledning

Handledning Läkemedelsbeställningar

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.