Publicerad 9 mars 2023

Helförpackning av läkemedel

Arbetsgruppen för läkemedelsbeställningar identifierade att det behövdes ett antal kompletterande informationsfält i prislistan för läkemedelsbeställningar som skiljer sig från andra branscher. En stor del av den kompletterande informationen hämtas från E-hälsomyndighetens nationella produkt- och artikelregister VARA.

Som prislista med artikel- och prisuppgifter används vid e-handel enligt Peppol BIS e-handel meddelandet ”Peppol BIS Catalogue 3”. Meddelandet används även vid ersättning eller ändring av en prislista. Vid e-handel enligt SFTI/ESAP 6 används meddelandet ”Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7” och för ändring av prislista används då ”Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8”.

I ”Handledning Beställning av läkemedel i helförpackning” finns specifikation på alla fält som används i prislistan inklusive en mappning mellan formaten SFTI/ESAP6 och Peppol BIS.

För övriga meddelanden i beställningsprocessen (order till faktura) används SFTI:s rekommenderade meddelanden enligt Peppol BIS e-handel eller SFTI ESAP 6.

Kompletterande tillämpningsregler för hela processen beskrivs i ”Handledning Beställning av läkemedel i helförpackning”.

Observera att SFTI avvecklat detta projekt och inte längre förvaltar dessa handledningar och specifikationer.

Läs vidare

Beställning av Läkemedel i helförpackning

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

Peppol BIS e-handel

SFTI ESAP 6

E-hälsomyndighetens information om VARA

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.