Publicerad 9 mars 2023

Extempore läkemedelsbeställningar

Extempore är läkemedel som tillverkas av apoteksleverantören för en patients speciella behov.

Meddelandet Extemporebilaga 7.1.1 används av köparen för att beställa extemporeläkemedel. Bilagan innehåller komplett information för beställning och beredning av extemporeläkemedel.

Extempore är läkemedel som tillverkas av apoteksleverantören för en patients speciella behov. Läkemedlet tillverkas först efter att leverantören fått en beställning. Observera att meddelandet inte används för recept, utan enbart för rekvisition av läkemedel.

Extemporebilaga 7.1.1 innehåller komplett information som leverantören behöver för att tillverka/bereda extemporeläkemedlet. Bilagan kan därför användas ”fristående” eller som en del av integrerad e-handel inom SFTI ESAP 6 eller Peppol BIS e-handel.

Bilagan innehåller känslig information i form av patientuppgifter (endast 1 patient per meddelande). Bilagan måste därför sändas separat med säker kommunikation, och får inte sändas tillsammans med ett eventuellt avropsmeddelande. Systemen måste både säkerställa en säker överföring och en säker behandling, så att ingen obehörig får tillgång till innehållet.

För övriga meddelanden i beställningsprocessen (order till faktura) rekommenderar SFTI att parterna kommer överens om att använda meddelanden enligt SFTI ESAP 6 eller Peppol BIS e-handel, men med de kompletterande tillämpningsregler som beskrivs i ”Handledning Läkemedelsbeställningar – tidigare version”.

Observera att SFTI avvecklat detta projekt och inte längre förvaltar dessa handledningar och specifikationer.

Specifikationer

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 7.1.1 v. 1.0 (PDF) Pdf, 464 kB.

Översikt ADS 7.1.1 v. 1.0 (PDF) Pdf, 290 kB.

Rättelser 7.1.1 v. 1.0 (PDF) Pdf, 121 kB.

XML-specifikation 7.1.1 (PDF) Pdf, 317 kB.

XML-specifikationen beskriver mappningen mellan affärsdokumentet och XML-strukturen och ska läsas tillsammans med Affärsdokumentspecifikation (ADS) 7.1.1, för en komplett specifikation på meddelandet. Notera att XML-specifikationen innehåller restriktioner på kardinaliteter på XML-schema.

Profilschema 7.1.1 (ZIP) Zip, 7 kB.

Exempel

Exempelmeddelande 7.1.1 (XML) Xml, 8 kB.

Observera att alla termer är ifyllda, för att åskådliggöra innehåll i alla termer.

Handledning

Handledning Läkemedelsbeställningar

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.