Publicerad 3 april 2023

SFTI Fulltextfaktura

Notera att SFTI Fulltextfaktura version 2.3 och 2.4, använda som fristående faktura, inte rekommenderas för nya implementeringar då de avförs som SFTI rekommendationer från 1 april 2021.

Leverantören kan använda SFTI Fulltextfaktura både i kombination med övriga meddelanden inom SFTI ESAP 6 och som en fristående e-faktura i en i övrigt manuell process med EDIFACT som meddelandeformat. Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa fristående e-faktura i organisationen bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

SFTI Fulltextfaktura version 2.4 har full följsamhet mot fakturorna i de rekommenderade versionerna av SFTI ESAP 6. Det innebär att SFTI Fulltextfaktura 2.4 baseras på och är synkroniserad med fakturaspecifikationer enligt 6.1.6 Faktura v. 2.9. Men SFTI rekommenderar även SFTI Fulltextfaktura v. 2.3 tills vidare.

SFTI Fulltextfaktura har även full följsamhet mot fakturorna SFTI ESAP 9.1 v. 2.6 och 9.2 v 2.3. Notera dock att SFTI inte längre rekommenderar dessa två standarder.

Specifikationer v. 2.4

Fulltextfaktura 2.4 (PDF, nytt fönster) Pdf, 455 kB.

Specifikationer v. 2.3

Fulltextfaktura 2.3 (PDF, nytt fönster) Pdf, 306 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.